Interni akt naručioca u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

21. februar 2014 , Hotel ‘’Park’’, Beograd

Tematski deo savetovanja

 1. 1.Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca – Interni akt naručioca
  – Zakonodavna rešenja
  – Predmet uređivanja
 2. 2. Način planiranja nabavki
 3. 3. Odgovornost za planiranje
 4. 4. Ciljevi postupaka javne nabavke
 5. 5. Način izvršavanja obaveza iz postupaka javne nabavke
 6. 6. Način obezbeđivanja konkurencije
 7. 7. Sprovođenje postupka javne nabavke
 8. 8. Kontrola javnih nabavki
 9. 9. Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci
 10. 10. Pitanja i odgovori