Finansijsko upravljanje, kontrola i rizici

29. mart 2019.
Edukativni centar Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Finansijsko upravljanje i kontrola:

Zakonom o budžetskom sistemu, u članu 81 je propisana zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Izveštavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK).

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 zahteva dalje jačanje i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i uloge interne finansijske kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava, što je i preduslov za efektivno sprovođenje zakonskih propisa u oblasti interne finansijske kontrole.

Seminar je prvenstveno namenjen upravljačkim strukturama korisnika javnih sredstava, sa namerom da pomogne u razumevanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Metodološki okvir za sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole, razrađen je tako da rukovodioce budžetskih korisnika usmeri na ključna područja koja zahtevaju njihovo aktivno angažovanje, da im ukaže na procedure koje treba da uspostave i koje im omogućavaju da budžetskim sredstvima upravljaju zakonito, namenski, efikasno i efektivno.

 

Petak, 29. mart 2019.

09:00 – 10:00: Dolazak i prijava učesnika
10:00 Početak rada

10:00 – 10:30
Pero Knežević
Uvodna reč

10:30 – 12:00
Dr Snežana Maksimović
I DEO – UVOD U FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU
1. DEFINICIJA, SVRHA I OBELEŽJA KVALITETNO USPOSTAVLЈENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLЈANJA I KONTROLE
1.1. Regulatorni okvir za uspostavlјanje sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u javnom sektoru
1.1.1. Zakoni kojim se uređuje oblast finansijskog upravlјanja i kontrole
1.1.2. Pregovaračko poglavlјe 32 o pridruživanju Srbije EU- finansijska kontrola i nadzor
1.1.3. Uloga Centralne jedinice za harmonizaciju
1.2.Upravlјačka odgovornost korisnika budžetskih sredstava
1.2.1. Rukovođenje i stil upravlјanja
1.2.2. Prenošenje ovlašćenja i odgovornosti
2. PLANIRANJE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLЈANJA I KONTROLE
2.1. Planski pristup poslovanju i uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole
3. METODOLOŠKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKOG UPRAVLЈANJA I KONTROLE
3.1. Kontrolno okruženje
3.2.Kontrolne aktivnosti 3.3.Izveštavanje o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole
4. PITANJA, ODGOVORI I RAZGOVOR SA UČESNICIMA

12:00 – 12:30: Kafe pauza i osveženje

 

12:30 – 14:00
Dr Snežana Maksimović
II DEO – INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA
1. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
1.1. Pojam, svrha i važnost interne kontrole
1.2. Uloga interne kontrole u finansijskom upravlјanju i kontroli
1.3.Standardi interne kontrole u javnom sektoru
1.4. Proces interne kontrole u javnom sektoru
2. COSO MODEL INTERNE KONTROLE
2.1. Cilјevi interne kontrole
2.2. Komponente interne kontrole
2.3. Odnos između cilјeva i komponenti interne kontrole
3. PROCES DOKUMENTOVANJA INTERNE KONTROLE
3.1. Snimanje sistema
3.2.Definisanje dijagrama toka
3.3.Modeli upitnika interne kontrole i narativni opisi
4. EVALUACIJA EFIKASNOSTI INTERNE KONTROLE
4.1. Utvrđivanje kontrolnih cilјeva
4.2.Evaluacija kontrolnog okruženja
4.3.Kontrolna lista za četiri cilјa interne kontrole u javnom sektoru
4.4. Izveštavanje o nedostacima interne kontrole
5. PITANJA, ODGOVORI I RAZGOVOR SA UČESNICIMA

 

14:00 – 15:30
Dr Snežana Maksimović
III DEO – UPRAVLjANјE RIZICIMA
1. UPRAVLЈANJE RIZICIMA KAO DEO PROCESA PLANIRANJA I DONOŠENJA ODLUKA
1.1. Pojam rizika i svrha upravlјanja rizicima
1.2.Odgovornost za upravlјanje rizicima
2. STRATEGIJA UPRAVLЈANJA RIZICIMA
2.1.Pristup i metode za utvrđivanje rizika
2.2.Postavlјanje cilјeva
2.3.Reagovanje na rizik
3. KONTROLNE AKTIVNOSTI
3.1.Dokumentovanje rizika
4. PRAĆENJE RIZIKA I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA
5. PITANJA, ODGOVORI I RAZGOVOR SA UČESNICIMA

15:30 – 16:00: Dodela sertifikata, završetak seminara

Lokacija održavanja:

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram