Časopis Javne nabavke – primena u praksi

Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama.

Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.

casopis javne nabavke

Pretplata za 2020. godinu

O Časopisu

Časopis Javne nabavke – primena u praksi

Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama.

Svaki broj časopisa tematski obrađuje nekoliko delova zakona, praćenje odluka Komisije za zaštitu prava, mišljenja Uprave za javne nabavke kao i novine u podzakonskim aktima – pravilnicima i uredbama sa krajnjim ciljem da pretplatniku omogući lakšu primena Zakona u praksi

Časopis obrađuje

Časopis Javne nabavke – primena u praksi

• Zakon o javnim nabavkama
• Zakone u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama
• Podzakonske akte – pravilnike i uredbe
• Planiranje, plan javnih nabavki i finansijski plan
• Postupke javnih nabavki
• Konkursnu dokumentaciju i tehničku specifikaciju
• Kaznene odredbe
• Odluke Komisije za zaštitu prava
• Mišljenja Uprave za javne nabavke
• I druge aktuelnosti iz oblasti praktične primene Zakona o
javnim nabavkama

Konsultantski tim

Naš tim čine najbolji stručnjaci u zemlji u oblasti javnih nabavki koji pokrivaju zakonodavne, praktične i kontrolne aspekte Zakona o javnim nabavkama, a sa ciljem lakše i tačnije primene Zakona u praksi

Pojedinačno izdanje
2.500,00 / PDV uračunat
 • Kupovina pojedinačnog broja nije moguća za sve brojeve. Molimo Vas da kontaktirate naše odeljenje prodaje telefonom na 011/655-76-31, 011/655-76-32, 011/655-76-33, faksom na 011/655-76-30, ili putem e-mail adrese office@iep.rs
Premijum pretplata
79.990,00 / PDV uračunat
 • 4 besplatna savetovanja na temu Zakona o javnim nabavkama
 • Najmanje 4 broja časopisa „Javne nabavke – Primena u praksi”
 • Telefonske konsultacije
 • Odgovori na pitanja u pisanoj formi po zahtevu pretplatnika
 • Posebne pogodnosti za ostala savetovanja, seminare i obuke u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo
 • Posebni popusti na naša izdanja
Standard pretplata
39.990,00 / PDV uračunat
 • 1 besplatno savetovanje na temu Zakona o javnim nabavkama
 • Najmanje 4 broja časopisa „Javne nabavke – Primena u praksi”
 • Telefonske konsultacije
 • Odgovori na pitanja u pisanoj formi po zahtevu pretplatnika
 • Posebne pogodnosti za ostala savetovanja, seminare i obuke u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo
 • Posebni popusti na naša izdanja