Budžetsko računovodstvo – I

za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u javnom sektoru

Beograd 04.03.2019.

Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo obuke:

Budžetsko računovodstvo dobija sve više na značaju i budžetske računovođe se sve više traže. Poznato je da bez dobrog poznavanja budžetskog računovodstva i zakonske regulative u budžetskom sistemu nema dobrog menadžmenta, budžetske kontrole, interne kontrole, interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika.

 

U teorijskom delu izučavamo:
 • – Uvod u budžetsko računovodstvo
 • – Aspekte definisanja imovine
 • – Bilans stanja: poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja – struktura bilansa i – sastavljanje zaključnog bilansa
 • – Sisteme knjigovodstva: prosto knjigovodstvo i dvojno knjigovodstvo
 • – Oblike i metode knjigovodstva
 • – Poslovne knjige i pomoćne knjige
 • – Budžetsko računovodstvo i budžetsku klasifikacija
 • – Prihode i primanja, rashode i izdatke, nastanak i knjiženje na kontima uspeha poslovanja
 • – Bilans uspeha kao razliku između računa prihoda i primanja i rashoda i izdataka
 • – Sastavljanje završnog računa kod budžetskih korisnika
 • – Poslove koji prethode izradi završnog računa
 • – Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
 • – Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije
 • – Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženja

 

U praktičnom delu se radi kompletan posao od početnog bilansa do utvrđivanja finansijskog rezultata i popunjavanja Izveštaja Bilansa stanja – Obrazac 1.
 • – Otvaranje početnog bilansa
 • – Otvaranja konta glavne knjige sa unošenjem početnog stanja iz početnog bilansa
 • – Kontiranja naloga za knjiženje i knjiženje preko dnevnika glavne knjige i konta glavne knjige
 • – Zaključivanje konta
 • – Sastavljanje Zaključnog lista – Bruto bilansa
 • – Utvrđivanje finansijskog rezultata – budžetskog korisnika
 • – Popunjavanje Izveštaja o Bilansu stanja, Obrazac 1

Nakon završene obuke vrši se provera znanja na osnovu koje se izdaje
SERTIFIKAT O USPEŠNO ZAVRŠENOJ OBUCI

Predavač:

Hasan Berberović, dipl. oec, dugogodišnji viši budžetski inspektor Ministarstva finansija Republike Srbije, revizor u javnom sektoru.

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima, a želeli bi da prođu ovu obuku postoji mogućnost praćenja živog prenosa predavanja putem interneta. Za više informacija kontaktirajte nas na 011/655-7631 ili office@iep.rs

Obuka traje 44 NASTAVNA ČASA i izvodi se po sledećoj dinamici:

DatumDanBroj časovaPočetak radaKraj rada:
04. mart 2019.Ponedeljak417:0020:30
06. mart 2019.Sreda417:0020:30
08. mart 2019.Petak417:0020:30
11. mart 2019.Ponedeljak417:0020:30
13. mart 2019.Sreda417:0020:30
15. mart 2019.Petak417:0020:30
18. mart 2019.Ponedeljak417:0020:30
20. mart 2019.Sreda417:0020:30
22. mart 2019.Petak417:0020:30
25. mart 2019.Ponedeljak417:0020:30
29. mart 2019.PetakPolaganje ispita17:0021:00

Lokacija održavanja:

Stručno usavršavanje – obuka će se održavati u Centru za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd