Budžetsko računovodstvo

Budžetsko računovodstvo – I

za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u javnom sektoru

Početak: 4. novembar 2019. u 17:00
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo,
Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo obuke:

 1. Program stručnog usavršavanja obuhvata:
  1. Uvod u budžetsko računovodstvo
 2. 2. Aspekti definisanja imovine
  2.1. Bilans stanja
  2.2. Poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja
 3. 3. Struktura bilansa
  3.1. Sastavljanje zaključnog bilansa
 4. 4. Sistemi knjigovodstva
  – Prosto knjigovodstvo
  – Dvojno knjigovodstvo
  4.1. Oblici knjigovodstva
  4.2. Metode knjigovodstva
  – Poslovne knjige
  – Pomoćne knjige
 5. 5. Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija
  5.1. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
  5.1.1. Klasifikacije po Pravilniku o kontnom planu
  5.1.2. Sadržina konta i primena Kontnog plana za budžetski sistem
 6. 6. Prihodi i rashodi – pojam i nastanak
  6.1. Knjiženje rashoda i prihoda na kontima uspeha poslovanja
  6.2. Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i rashoda
 7. 7. Sastavljanje završnog računa budžetskih korisnika
  7.1. Obveznici sastavljanja završnog računa
  7.2. Dostavljanje završnog računa
  7.3. Poslovi koji prethode izradi završnog računa
  7.4. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
  7.5. Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 20000
  7.6. Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava-amortizacije
  7.7. Način obračuna ispravke vrednosti – amortizacije
  7.8. Obračun revalorizacije
  7.9. Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženja
 8. Nakon završene obuke vrši se provera znanja na osnovu koje se izdaje
  SERTIFIKAT O USPEŠNO ZAVRŠENOJ OBUCI

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima, a želeli bi da prođu ovu obuku postoji mogućnost praćenja živog prenosa predavanja putem interneta. Za više informacija kontaktirajte nas na 011/655-7631, 655-76-32, 655-76-33.

Obuka traje 42 NASTAVNA ČASA i izvodi se po sledećoj dinamici:

DatumDanBroj časovaPočetak radaKraj rada:
04. novembar 2019.Ponedeljak417:0020:30
06. novembar 2019.Sreda417:0020:30
08. novembar 2019.Petak417:0020:30
11. novembar 2019.Ponedeljak417:0020:30
13. novembar 2019.Sreda417:0020:30
15. novembar 2019.Petak417:0020:30
18. novembar 2019.Ponedeljak417:0020:30
20. novembar 2019.Sreda417:0020:30
22. novembar 2019.Petak417:0020:30
25. novembar 2019.Ponedeljak417:0020:30
27. novembar 2019.PetakPolaganje ispita17:0021:00

Prijavljivanje i naknada:

Naknada za pohađanje obuke i stručne literature iznosi:
24.990,00 RSD (Uračunat PDV) za pravna lica
21.990,00 RSD (Uračunat PDV) za fizička lica
Fizička lica uplatu mogu izvršiti u dve rate najkasnije do završetka obuke.

Lokacija održavanja:

Stručno usavršavanje – obuka će se održavati u Centru za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd