Budžetska kontrola korisnika javnih sredstava Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu u CRF

21. mart 2018.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Prezentacija programa Instituta za ekonomiju i pravo

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu u CRF

Budžetska kontrola korisnika javnih sredstava
– Način sticanja i raspodele sopstvenih prihoda kod korisnika budžetskih sredstava
– Izvršenje zaklјučenih ugovora o zakupu nepokretnih i pokretnih stvari između korisnika javnih sredstava i zakupaca

Budžetska kontrola korisnika javnih sredstava
– Finansiranje projekata nevladinih organizacija – udruženja od strane korisnika javnih sredstava

Javne nabavke - Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama, praksa Republičke komisije za zaštitu prava i budžetska kontrola

22-24. mart 2018.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Četvrtak, 22. mart 2018.

Prezentacija programa Instituta za ekonomiju i pravo

Budžetska kontrola javnih nabavki
– Izvršenјe zaključenih ugovora za nabavke usluga, dobara i radova između korisnika javnih sredstava i dobavljača

Budžetska kontrola javnih nabavki
– Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
Najčešće utvrđene nepravilnosti – primeri iz prakse

Petak 23. mart 2018.

Šta donosi novi zakon o javnim nabavkama – novi instituti, rešenja i direktive EU

Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava

Praksa republičke komisije za zaštitu prava kroz odluke:
– Uslovi za učešće u postupcima javnih nabavki
– Kriterijumi za dodelu ugovora
– Tehnička specifikacija

Okvirni sporazum javna nabavka obezbeđenja – primer dobre prakse

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
Izmena plana javih nabavki

Radionica: Postupak izrade tehničke specifikacije – kancelarijski materijal (čime se rukovodimo prilikom izrade tehničke specifikacije – od zahteva za pokretanje do pokretanja javne nabavke – i uloga službenika za javne nabavke)

Lokacija održavanja: