Ishrana u domovima učenika i studenata

Budžetska inspekcija
korisnika javnih sredstava

10. jun 2020.
Online seminar
iep@live

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje online savetovanje posvećeno postupku kontrole i odgovornosti odgovornih lica i zaposlenih, kao i najčešćim nepravilnostima utvrđenim u postupcima kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Budžetska inspekcija

Učesnici savetovanja pratiće predavanje preko naše online platforme iep@live koja omogućava jednostavno praćenje u realnom vremenu.

Budžetska inspekcija

Savetovanje je namenjeno svim zaposlenima kod subjekata budžetske kontrole u Republici Srbiji.

Budžetska inspekcija

Cilj savetovanja je da kroz praktičan pristup predavača sa velikim iskustvom iz oblasti budžetske kontrole prikažemo nepravilnosti utvrđene u kontrolama korisnika javnih sredstava i načine da se nepravilnosti otklone i ne ponavljaju.

 

Učesnici mogu dostaviti pitanja iz svih oblasti budžetske kontrole do 9. juna 2020. na e mail: office@iep.rs

 

Sreda, 10. jun 2020.

 

9:30 – 10:00 Prijava učesnika na iep@live sistem
10:00 Početak rada,
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

Budžetska inspekcija

10:15 – 11:15
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
I Postupak kontrole budžetske inspekcije
II Odgovornost direktora i šefa računovodstva
III Krivična i prekršajna odgovornost

 

11:15 – 13:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
IV Utvrđene nepravilnosti u postupcima kontrole – primeri iz prakse
– Javne nabavke
– Zakup
– Prevoz zaposlenih
– Jubilarne nagrade
– Izvršenje ugovora
– Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
– I druge aktuelnosti

Budžetska inspekcija

13:00 – 14:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
V Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Budžetska inspekcija

Predavač:

Nada Pavlović Smolović

Nada Pavlović Smolović je direktor Budžetske inspekcije Grada Beograda, autor uvodnih napomena u našoj knjizi „Kontni plan za budžetski sistem“ kao i brojnih tekstova u časopisima Instituta za ekonomiju i pravo. Vrhunski stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kontrole korisnika javnih sredstava. Rukovodilac je najveće službe za kontrolu u našoj zemlji, temeljna i neko ko pored uočavanja problema i grešaka zna da ponudi rešenje. Iskusan predavač koji interaktivnim radom sa učesnicima dolazi do odgovora na postavljena pitanja i uvek otvorena za konstruktivnu diskusiju.

Pristup iep@live sistemu:

Pristup na iep@live je veoma jednostavan. Potrebni podaci su mejl adresa koju ste naveli u prijavi i lozinka  koju ćete dobiti od nas. Sistemu možete pristupiti preko glavnog menija našeg sajta – iep@live kao i preko linka ovde

Budžetska inspekcija

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo