Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

25. – 28. februar 2016. godine, Hotel „Divčibare“, Divčibare

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Inspekcijski nadzor: Kontrolne liste – ključni dokumenti kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru
 2. 2. Javna nabavka ekskurzije primenom instituta okvirnog sporazuma
 3. 3. Nepravilnosti u trošenju sredstava budžeta i sredstava ostvarenih iz drugih izvora:
  – Preuzimanje obaveza i izvršenje rashoda i izdataka preko iznosa sredstava odobrenih finansijskim planom
  – Trošenje sredstava sa podračuna budžetskih sredstava suprotno odobrenoj nameni
  – Isplata dela zarade – stimulacije
  – Ugovori o delu
  – Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  – Zakup poslovnog prostora
  – Oblast javnih nabavki
 4. 4. Prevencija nasilja u školama
  – Vršnjačko nasilje
  – Nasilje putem društvenih mreža
  – Nasilje u medijima
  – Nasilje kao model
 5. 5. Uzroci i posledice nasilja
 6. 6. Javna nabavke usluge obezbeđenja – otvoreni postupak
 7. 7. Javna nabavka hrane – javna nabavke male vrednosti
 8. 8. Nabavka kancelarijskog materijala – narudžbenica
 9. 9. Novi pravilnici u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – primena u praksi
 10. 10. Licenca za rad vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama