Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i pripreme za 2015. godinu

11. – 14. decembar 2014, Kopaonik, hotel „Putnik“

Tematski deo savetovanja

 1. 1. FINANSIJSKI PLAN I PLAN NABAVKI USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Donošenje finansijskog plana i plana nabavki za 2015.
  • Odnos finansijskog plana i plana nabavki
 2. 2. KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH NABAVKI KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
  • Ovlašćenja Budžetske inspekcije, eksterne i interne revizije
  • Postupak i način vršenja kontrole korišćenjem knjigovodstvenih evidencija u budžetskom računovodstvu
  • Primeri utvrđenih nepravilnosti u postupku vršenja nadzora
 3. 3. PLANIRANJE I IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2015. GODINU
  • Problemi u planiranju i instrukcije za planiranje
  • Izrada plana i problem istovrsnosti dobara, usluga i radova
 4. 4. OKVIRNI SPORAZUM – NABAVKA EKSKURZIJE
  • Prednosti okvirnog sporazuma i primer iz prakse
 5. 5. POLOŽAJ DIREKTORA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Prava, obaveze, odgovornosti
 6. 6. ULOGA SEKRETARA U SISTEMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Jačanje kompetencija i uloge sekretara
  • Odnos sekretara prema direktoru
 7. 7. OBRAZOVANJE I DEČIJA ZAŠTITA U BUDŽETU LOKALNE SAMOUPRAVE
  • Dvojno finansiranje
  • Materijalni troškovi
  • Jubilarne nagrade
  • Cene vrtića
  • Sopstveni prihodi
  • Radno vreme
 8. 8. PITANJA I ODGOVORI
 9. 9. POPIS IMOVINE, OBAVEZA I POTRAŽIVANJA
  – Tekst objavljen u časopisu „Prosvetni informator“ 4/2014
 10. 10. OBRAČUN I ISPLATA OTPREMNINA
  – Tekst objavljen u časopisu „Prosvetni informator“ 4/2014