Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja

27. - 30. oktobar 2016. godine, hotel „Divčibare“, Divčibare

Tematski deo savetovanja:

I Zakon o inspekcijskom nadzoru sa aspekta budžetske inspekcije

II Utvrđivanje sredstava budžeta za direktne i indirektne budžetske korisnike

III Predlozi planova indirektnih budžetskih korisnika – finansije

IV Utvrđivanje aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama za direktnog i njegove indirektne budžetske korisnike – ustanove obrazovanja za čiji rad je u budžetskom smislu isti odgovoran

V Uloga Uprave za trezor u kontroli trošenja sredstava iz odobrenih aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama za budžetsku godinu

VI Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja

VII Izmene i dopune pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koje obavljaju delatnosti srednjeg obrazovanja

VIII Izmene i dopune pravilnika o stručnom obrazovanju nastavnika

IX Najčešće nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja
– Građevinski radovi
– Nabavka namirnica
– Dodatak na platu – stimulacija
– Davanje prostora u zakup
– I ostale aktuelnosti

X Javna nabavka ekskurzije i nastave u prirodi primenom instituta okvirnog sporazuma

XI Pitanja i odgovori