Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Priprema za izradu završnog računa
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Novi propisi i aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Tematski deo savetovanja:

Cilj savetovanja je priprema za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2018. godinu, kao i priprema za izradu plana nabavki za 2019. godinu, kroz interaktivan rad sa našim predavačima i aktivno učešce učesnika kroz pitanja i diskusiju.

Pitanja možete postaviti pre početka seminara na e-mail: milos.knezevic@iep.rs.
Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku seminara biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka seminara.

TEMATSKI DEO:
I PRIPREMA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA – ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2018. GODINU
– Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog izveštaja
– Povraćaj neutrošenih sredstava
– Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
– Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, klase 100000 sa kontima klase 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama
– Obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije
– Aktuelni primeri knjiženja

II KOLIKO SU ŠKOLA ILI DOM UČENIKA VASPITNE USTANOVE I KAKO POSTIĆI DA TO BUDU?

III AKTUELNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

IV PLAN JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2019. GODINU
– Postupak izrade plana javnih nabavki i nabavki na koje se ZJN ne primenjuje
– Usklađivanje plana javnih nabavki i finansijskog plana
– Primeri planova javnih nabavki
– Postupak unosa plana javnih nabavki u aplikativni softver

Lokacija održavanja: