Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

13. decembar 2017.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

FOKUS seminara je na novinama u sistemu obrazovanja i vaspitanja, prvenstveno u krovnom zakonu, ali i u srednjem obrazovanju :

I   ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
II  ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM
OBRAZOVANJU I VASPITANJU

CILJ seminara je upoznavanje sa aktuelnostima, ali i da kroz pitanja i odgovore u dijalogu sa našim predavačem predupredimo eventualne probleme u primeni novih propisa.

Lokacija održavanja: