Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

19 - 22. oktobar 2017.
Hotel "Breza", Vrnjačka Banja

Tematski deo savetovanja:

Cilj našeg savetovanja je da se kroz prezentacije, diskusiju i razmenu iskustava s kolegama i predavačima, što bolje upoznate sa izmenama koje nam donose predlozi zakona i podzakonskih akata o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a koje će uticati na organizacioni i vaspitni proces u vašim školama.

Fokus našeg rada baziraće se na temama koje će Vam dati odgovore na pitanja:

Petak, 20.oktobar 2017.
I Zaštita od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

II Novine u propisima : Vaspitni rad i stručno usavršavanje

III Praksa budžetske inspekcije – problemi u praksi i njihovo rešenje

Subota, 21.oktobar 2017.
IV Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

V Predlog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

VI Izdavanje prostora u zakup, ekskurzije, nastava u prirodi i dnevnice, avansno plaćanje

VII Primeri dobre prakse

VIII Pitanja i odgovori

Lokacija održavanja: