Aktuelnosti u obrazovanju

1. - 4. decembar 2016.
Hotel "Breza", Vrnjačka Banja

Tematski deo savetovanja:

2. decembar 2016.

Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2016. godinu

 • Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog plana
 • Popis stanja imovine i obaveza na dan 31.12. 2016. godine, analiza strukture
 • Analiza Pravilnika o popisu
 • Povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika
 • Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
 • Knjigovodstveno evidentiranje neizvršenih aproprijacija na dan 31.12.2016.
 • Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, 100000, 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama
 • Obračun knjiženja ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije

Najčešće greške u pripremi izrade završnog računa utvrđene od strane budžetske inspekcije

Pitanja i odgovori

Subota 3. decembar 2016.

Zakon o inspekcijskom nadzoru – Prosvetna inspekcija

Najčešće greške u radu obrazovanih ustanova – Prosvetna inspekcija

Uloga, odgovornost i obaveze direktora kroz Zakon o osnovama sistema i drugim posebnim Zakonima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visoke škole strukovnih studija)

Najčešće nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja utvrđene od strane budžetske inspekcije

Uslovi za učešće u postupku
Izmena i realizacija Ugovora

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 • Istraživanje tržišta i planiranje
 • Finansijski plan i plan javnih nabavki – usklađivanje
 • Određivanje istovrsnosti dobara, usluga i radova
 • Primer plana javnih nabavki
 • Primer plana nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

IX Pitanja i odgovori