Aktuelnosti u obrazovanju: Novi propisi, nove obaveze

9. – 12. februar 2017.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Sastavljanјe i podnošenјe godišnјih finansijskih izveštaja budžetskih korisnika za 2016. godinu
– Godišnji finansijski izveštaj direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
– Priprema za izradu godišnjih izveštaja za 2016. godinu
– Sagledavanje pojedinih konta imovine, obaveza, i kapitala prihoda i primanja, rashoda, izdataka, a zatim i rezultata poslovanja Utvrđivanje rezultata poslovanja
– Obrasci na kojima se sastavlјa i dostavlјa završni račun
– Zaklјučivanje poslovnih knjiga

Upravljanje finansijama: Osnovne komponente finansijskog poslovanja koje su u nadležnosti direktora u ustanovama obrazovanja

– Predškolske ustanove
– Osnovne škole
– Srednje škole
– Visokoškolske ustanove
– Ustanove učeničkog i studentskog standarda I

Budžetska inspekcija: Utvrđene nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja

Novi propisi u postupku donošenja

Stručni nadzor u funkciji poboljšanja kvaliteta sistema obrazovanja i vaspitanja

Aktuelnosti u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Praksa prosvetne inspekcije

Pitanja i odgovori

Lokacija održavanja: