Aktuelnosti u obrazovanju: Novi propisi, nove obaveze

9. – 12. februar 2017.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Petak 2. decembar 2016.
10:00 – Otvaranje savetovanja, uvodna reč

 

Hasan Berberović
Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2016. godinu
– Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog plana
– Popis stanja imovine i obaveza na dan 31.12. 2016. godine, analiza strukture
– Analiza Pravilnika o popisu
– Povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika
– Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
– Knjigovodstveno evidentiranje neizvršenih aproprijacija na dan 31.12.2016.
– Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000,
100000, 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim
sredstvima i zalihama
– Obračun knjiženja ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije

Nada Pavlović Smolović
Najčešće greške u pripremi izrade završnog računa utvrđene od strane budžetske inspekcije

 

Pitanja i odgovori

 

Subota 3. decembar 2016.

 

Bogoljub Lazarević
Zakon o inspekcijskom nadzoru – Prosvetna inspekcija

Najčešće greške u radu obrazovanih ustanova – Prosvetna inspekcija

Uloga, odgovornost i obaveze direktora kroz Zakon o osnovama sistema i drugim posebnim Zakonima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visoke škole strukovnih studija)

 

 

Nada Pavlović Smolović
Najčešće nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja utvrđene od strane budžetske inspekcije

 

Sandra Damčević
Uslovi za učešće u postupku

Izmena i realizacija Ugovora

 

Miloš Knežević i Ana Tomanić
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
– Istraživanje tržišta i planiranje
– Finansijski plan i plan javnih nabavki – usklađivanje
– Određivanje istovrsnosti dobara, usluga i radova
– Primer plana javnih nabavki
– Primer plana nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Pitanja i odgovori

Lokacija održavanja: