Aktuelnosti u obrazovanju

15. decembar 2016.
Hotel "Park", Beograd

Tematski deo savetovanja:

10:00 – Otvaranje savetovanja, uvodna reč


Hasan Berberović
Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2016. godinu
– Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog plana
– Popis stanja imovine i obaveza na dan 31.12. 2016. godine, analiza strukture
– Analiza Pravilnika o popisu
– Povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika
– Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
– Knjigovodstveno evidentiranje neizvršenih aproprijacija na dan 31.12.2016.
– Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, 100000, 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama
– Obračun knjiženja ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije


Nada Pavlović Smolović

Najčešće greške u pripremi izrade završnog računa utvrđene od strane budžetske inspekcije


Bogoljub Lazarević
Zakon o inspekcijskom nadzoru – Prosvetna inspekcija

Najčešće greške u radu obrazovnih ustanova – Prosvetna inspekcija

Uloga, odgovornost i obaveze direktora kroz Zakon o osnovama sistema i drugim posebnim Zakonima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visoke škole strukovnih studija)


Nada Pavlović Smolović
Najčešće nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja utvrđene od strane budžetske inspekcije


Pitanja i odgovori

Lokacija održavanja: