Aktuelno u oblasti obrazovanja i vaspitanja

14-17. maj 2015. godine , Kladovo, hotel ‘’Đerdap’’

Tematski deo savetovanja

 1. 1. ULOGA ŠKOLE U PROMENI DEMOGRAFSKIH NEGATIVNIH TRENDOVA
  – Uloga direktora u promenama
  – Smanjenje broja dece
  – Mogućnosti nove organizacije mreže škola
 2. 2. JAVNE NABAVKE I ODGOVORNOSTI DIREKTORA PO ZAKONU
  Odgovornosti direktora i upravljanje nabavkama od strane direktora
  – Uloga direktora, sekretara i računovodstva u sistemu nabavki
  – Interni akt naručioca – kao način uspostavljanja sistema odogovornosti unutar ustanove
 3. 3. NAJČEŠĆI POSTUPCI NABAVKI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  Nabavka obezbeđenja
  – Nabavka sredstava za higijenu
  – Nabavka ekskurzija i nastave u prirodi
  – Nabavka hrane
 4. 4. NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U RADU USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  – Izdavanje poslovnog prostora
  – Ostala davanja zaposlenima (prevoz, mobilni telefoni, korišćenje privatnog automobila u službene svrhe…)
  – Đačke kuhinje
  – Zakon o budžetskom sistemu i Uredba o budžetskom računovodstvu
  – Popis imovine i potraživanja
 5. 5. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 6. 6. ZAKON O RADU I NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U OBRAZOVANJU
 7. 7. PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
 8. 8. UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U SRBIJI
 9. 9. PITANJA I ODGOVORI