Akreditovana konferencija: „Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije“

29.septembar - 1. oktobar 2016, Studentsko odmaraliste "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo konferencije

 1. Četvrtak 29. septembar 2016.
  Do 12:00 – Dolazak, podela materijala i evidencija učesnika
  12:00 – 14:00 – Postavljanje postera, ručak
  14:00 Otvaranje konferencije:
  UVODNA REČ
  I NEKA PITANJA VASPITNOG PROGRAMA U DOMOVIMA UČENIKA
  II PSIHOLOŠKI ASPEKTI RUKOVOĐENJA I MEĐULJUDSKI ODNOSI U KONTEKSTU DOMA UČENIKA
  III DOM UČENIKA U OKRUŽENJU MEDIJSKIH OBRAZACA KULTURE
  IV SPECIFIČNOSTI ŽIVOTA U VASPITNOJ GRUPI
  V STRUKTURA VASPITNOG RADA U DOMU UČENIKA U BEOGRADU
  VI DOZVOLE ZA RAD VASPITAČA – PRIMENA PRAVILNIKA
  20:00 – Večera

  Petak 30. septembar 2016.
  09:00 – Rad u grupama
  • Sekcija 1: Za učenje i karijerno vođenje
  • Sekcija 2: Za razvoj ličnosti i socijalizaciju
  • Sekcija 3: Slobodno vreme
  • Sekcija 4: Za organizaciju života i rada u domu

  13:00 – 14:00 – Poster prezentacija
  14:00 – 15:00 – Evaluacija konferencije: Saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija, usvajanje zaključaka.
  14:00 – Ručak
  20:00 – Svečana večera, muzičko veče

 2. Subota 01. oktobar 2016.
  09:00 – 10:00 – Doručak i odlazak učesnika

Uputstvo za poster sekciju

Četvrtak, 29. septembar 2016:
12:00 do 14:00 časova – Postavljanje postera

Petak, 30. septembar 2016:
13:00 do 14:00 časova – Prezentacija postera

Važno: Naziv teme prezentacije (saopštenja, postera, Power Point-a i dr.) mora se prijaviti organizatoru pisanim putem do 23. septembra 2016. godine, faksom na 011/655-76-30 ili mejlom na ivan.naumovski@iep.rs. Prospekti/plakati se postavljaju 29. septembra 2016. godine od 12:00 do 14:00 časova. Za postavljanje postera poneti odgovarajući pribor, selotejp i slično.

Teme: (Iz oblasti vaspitnog rada)
• Segment života i rada u domovima učenika
• Organizovanje aktivnosti
• Sadržaji, programi
• Manifestacije
• Metode, oblici sredstva

Ciljevi:
• Popularisati vaspitnu funkciju domova učenika;
• Kroz sažetu evaluaciju definisati rezultate, uspehe i probleme u svakoj oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
• Ostvariti napredak u razmeni informacija i komunikaciji različitih sadržaja i ljudi koji se angažuju u oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;

Osnovni elementi koje treba da sadrži svaka prezentacija su:
Tema, metod, ciljna grupa, efekti, rezultati, aktivnosti, dileme, teškoće, rešavanje problema, otvorena pitanja

 • Poželjno je da svaka ustanova sačini barem jednu prezentaciju, i uz nju prospekte, fotokopije same prezentacije ustanove ili nečeg sličnog što bi se moglo podeliti prisutnim učesnicima i medijima.
• Prednost u izboru sadržaja imaju prezentacije koje se bave konkretnom temom iz pojedinačne oblasti vaspitnog rada.
• Veličina postera treba da bude 70 X 100 cm.
• Ideje o prezentaciji (audio i video zapisi i sl.) moguće je realizovati u dogovoru sa organizatorom do 23. septembra 2016. godine.

Materijal za konferenciju

• Detaljan program rada sa satnicama i salama
• Rezime radova koji se izlažu na plenumu
• Zbornik radova i saopštenja u roku od 60 dana,
svakom učesniku
• Sertifikat o učešću
• CD sa prezentacijama predavača

Lokacija održavanja