Budžetsko računovodstvo – I
za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u javnom sektoru

Beograd 17.05.2016.

Tematski deo obuke

 1. Program stručnog usavršavanja obuhvata:
  1. Uvod u budžetsko računovodstvo
 2. 2. Aspekti definisanja imovine
  2.1. Bilans stanja
  2.2. Poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja
 3. 3. Struktura bilansa
  3.1. Sastavljanje zaključnog bilansa
 4. 4. Sistemi knjigovodstva
  – Prosto knjigovodstvo
  – Dvojno knjigovodstvo
  4.1. Oblici knjigovodstva
  4.2. Metode knjigovodstva
  – Poslovne knjige
  – Pomoćne knjige
 5. 5. Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija
  5.1. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
  5.1.1. Klasifikacije po Pravilniku o kontnom planu
  5.1.2. Sadržina konta i primena Kontnog plana za budžetski sistem
 6. 6. Prihodi i rashodi – pojam i nastanak
  6.1. Knjiženje rashoda i prihoda na kontima uspeha poslovanja
  6.2. Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i rashoda
 7. 7. Sastavljanje završnog računa budžetskih korisnika
  7.1. Obveznici sastavljanja završnog računa
  7.2. Dostavljanje završnog računa
  7.3. Poslovi koji prethode izradi završnog računa
  7.4. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
  7.5. Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 20000
  7.6. Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava-amortizacije
  7.7. Način obračuna ispravke vrednosti – amortizacije
  7.8. Obračun revalorizacije
  7.9. Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženja
 8. Nakon završene obuke vrši se provera znanja na osnovu koje se izdaje
  SERTIFIKAT O USPEŠNO ZAVRŠENOJ OBUCI

Obuka traje 42 NASTAVNA ČASA i izvodi se po sledećoj dinamici:

Datum
Utorak, 17. maj 2016.
Četvrtak, 19. maj 2016.
Subota, 21. maj 2016.
Utorak, 24. maj 2016.
Četvrtak, 26. maj 2016.
Subota, 28. maj 2016.
Utorak, 31. maj 2016.
Četvrtak, 2. jun 2016.
Subota, 4 jun 2016.
Četvrtak, 7. jun 2016.
Broj časova
4 časa
4 časa
6 časova
4 časa
4 časa
6 časova
4 časa
4 časa
4 časa
Polaganje ispita
Početak / kraj rada
17:00 / 20:30
17:00 / 20:30
9:00 / 14:00
17:00 / 20:30
17:00 / 20:30
9:00 / 14:00
17:00 / 20:30
17:00 / 20:30
9:00 / 14:00
17:00 / 20:30