O obavljanju društveno-korisnog rada odnosno humanitarnog rada u školama

1-2. novembar 2018.
Studentsko odmaralište "Radojka Lakić", Avala, mala sala

Tematski deo savetovanja:

Seminar je namenjen direktorima, sekretarima, stručnim saradnicima i razrednim starešinama 

Pitanja možete postaviti pre početka seminara na e-mail: milos.knezevic@iep.rs.
Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku seminara biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka seminara.

TEMATSKI DEO:
Četvrtak, 1. novembar 2018
Do 20:00: Dolazak učesnika i smeštaj
Petak, 2. novembar 2018. 
9:00 – 10:00: Evidencija i podela materijala
10:00 – 10:15: Otvaranje seminara, uvodna reč
10:15 – 12:00
Bogoljub Lazarević, Biljana Lajović
I Bliži uslovi o načinu, sadržaju, mestu i vremenu obavljanja i drugim pitanjima od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

– Određivanje i praćenje društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada
– Evidentiranje društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada i izveštavanje o njegovim efektima
– Aktivnosti uz izrečenu vaspitnu meru za lakšu povredu obaveza učenika
12:00 – 12:30: Kafe pauza
12:30 – 14:00
Bogoljub Lazarević, Biljana Lajović
II Bliži uslovi o načinu, sadržaju, mestu i vremenu obavljanja i drugim pitanjima od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
– Aktivnosti uz izrečenu vaspitnu meru za težu povredu obaveza učenika
– Aktivnosti uz izrečenu vaspitno-disciplinsku meru za povredu zabrane propisane Zakonom
14:00
III Pitanja i odgovori
IV Dodela sertifikata o učešću na seminaru

Predavači:

Bogoljub Lazarević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljana Lajović
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Materijal za savetovanje:

  • Prezentacije predavača,
  • Radni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 10.000,00 (PDV uključen)
U cenu je uračunato: učešće na seminaru, materijal za seminar i kafe pauza

Lokacija održavanja: