Javna i javna komunalna preduzeća u Srbiji

22. novembar 2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Savetovanje je namenjeno: direktorima, direktorima finansijskih, pravnih i komercijalnih službi u javnim, javnim komunalnim i preduzećima čiji su osnivači Republika, Pokrajina, gradovi i opštine kao i: načelnicima gradskih i opštinskih uprava, načelnicima za privredu i finansije, načelnicima za stambeno-komunalne poslove, načelnicima javnih službi gradova i opština.

Pitanja možete postaviti pre početka seminara na e-mail: milos.knezevic@iep.rs.
Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku seminara biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka seminara.

TEMATSKI DEO:
Četvrtak, 22. novembar 2018.
Od 08:00 – Dolazak učesnika, podela materijala i evidencija.
10:00 – Otvaranje savetovanja, uvodna reč
I POSLOVANJE JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA
– Planiranje u javnim preduzećima
– Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjih planova poslovanja za period 2019-2021. godine
– Usklađenost godišnjih programa poslovanja sa dugoročnim i srednjoročnim planovima i mogućnost eventualnih izmena i dopuna
– Popunjavanje tabela koje su sastavni deo programa poslovanja
– Kako i iz kojih razloga raditi izmene i dopune programa poslovanja
– Kontrola zarada i zapošljavanja – odgovori na aktuelna pitanja
– Masa zarada i koeficijenti (neiskorišćena masa zarada, prekoračenje mase u toku godine)
– Zaposleni na neodređeno i određeno vreme, prekovremeni rad, povremeni poslovi
– Isplata toplog obroka, regresa i solidarne pomoći
– Praćenje realizacije programa poslovanja od strane osnivača
– Izrada i dostavljanje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja (JKP)
– Izrada i dostavljanje informacije o tromesečnim izveštajima o realizaciji godišnjeg programa poslovanja (JLS)
– Izrada i dostavljanje godišnje analize poslovanja javnih preduzeća, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju javnog preduzeća (JLS)
II UPRAVLJANJE RIZICIMA 
– Upravljanje rizicima kao deo procesa planiranja i donošenja odluka
– Strategija upravljanja rizicima – Kontrolne aktivnosti
– Praćenje rizika i izveštavanje o rizicima
III PITANJA I ODGOVORI

Predavači:

Stanimirka Mijailović 
Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih i javnih komunalnih preduzeća
Načelnik odeljenja za javna preduzeća
Iva Pegan Karadžole 
Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih i javnih komunalnih preduzeća
Maja Mirčić 
Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih i javnih komunalnih preduzeća
dr Snežana Maksimović 
Institut za ekonomiju i pravo

Materijal za savetovanje:

• Časopis „Javna preduzeća u Srbiji“ 1/2018
• Prezentacije predavač
• Radni materijal
• Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 11.000,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopis „Javne nabavke – primena u praksi“ koji su iskoristili gratis/e: 8.990,00 (PDV uključen). 
Kotizacija za pretplatnike na časopis „Javne nabavke – primena u praksi“ koji nisu iskoristili gratis/e: BESPLATNO
U cenu je uračunato učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.

Lokacija održavanja: