fbpx

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Dan 1: Sreda, 6. februar 2019.

Do 18:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
18:00 – 19:00 Koktel dobrodošlice
19:00 – 21:00 Večera

 

Dan 2: Četvrtak, 7. februar 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala
10:00 Početak rada:
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč


10:00 – 10:45
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije 
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava
10:45 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije 
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava
11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje
12:00 – 12:45
Nada Pavlović Smolović, direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
12:45 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 16:30
Pitanja i odgovori  
16:30 – 18:00 Izlet
18:00 – 20:00 Večera (muzičko veče)

 

Dan 3: Petak, 8. februar 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada
10:00 – 10:45
Predstavnici Uprave za javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
10:45 – 11:30
Predstavnici Uprave za javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje
12:00 – 12:45
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava 
Novi Zakon o javnim nabavkama
12:45 – 13:30
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava 
Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 16:30
Pitanja i odgovori

 

Dan 4: Subota, 9. februar 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada
10:00 – 11:30
dr Aleksandar Pajić, Posebni savetnik za poslove srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Mreža srednjih škola
Plan upisa u srednje škole
11:00 – 11:30 Kafe pauza, osveženje
11:30 – 12:30
Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Direktor
– Uslovi za izbor
– Postupak izbora i radno-pravni status (Izmene i dopune ZOSOV-a)
Način i postupak preuzimanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
12:30 – 13:30
Hasan Berberović, revizor i budžetski inspektor u penziji
Izrada završnog računa za 2018. godinu
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 16:00
Pitanja i odgovori
16:00 – 17:00
Dr Nada Trifković – direktor Medicinske škole Beograd
Tribina: Stalno stručno usavršavanje – licenca za direktore
17:00 Odlazak učesnika

Materijal za savetovanje:

  • Časopis „Prosvetni informator“ 1/2019
  • Prezentacije predavača
  • Radni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije i materijala, kao i kafa i osveženje.

Kotizacija za pretplatnike koji nisu iskoristili gratis/e: BESPLATNO
Kotizacija za učesnike: 11.990,00 (PDV uključen)

*Jedna pretplata, jedan učesnik

Smeštaj:

Učesnici mogu rezervisati smeštaj u Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Lokacija održavanja: